افزونه جلالی را نصب کنید.

نعمان غلامی، بسیج سازندگی، زلزله، کرمانشاه، سپاه، سردار

28آبان
مشارکت 32 سپاه استانی در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه/ وظیفه سپاه نوکری مردم و خدمتگزاری به آن هاست

مشارکت 32 سپاه استانی در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه/ وظیفه سپاه نوکری مردم و خدمتگزاری به آن هاست

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: تمام 32 سپاه استانی با استفاده از ظرفیت موجود برای یاری به مردم کرمانشاه و امدادرسانی به آن ها تا اسکان دائم در کرمانشاه حضور دارند.