افزونه جلالی را نصب کنید.

نظریه پردازی

06آبان
خروجی کار دستگاه‌های مختلف در کنار نظریه‌پردازی مدنظر باشد

خروجی کار دستگاه‌های مختلف در کنار نظریه‌پردازی مدنظر باشد

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی خواستار توجه ویژه به خروجی کار دستگاه‌های اجرایی در کنار نظریه‌پردازی‌ ها شد.