تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

نظام پزشکی

04شهریور
کاهش چشمگیر پرونده‌های شکایات پزشکان نسبت به گذشته/ ۷ هزار نفر از جامعه پزشکی عضو سازمان نظام پزشکی استان هستند
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کاهش چشمگیر پرونده‌های شکایات پزشکان نسبت به گذشته/ ۷ هزار نفر از جامعه پزشکی عضو سازمان نظام پزشکی استان هستند

رئیس هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی ارومیه از کاهش نسبتا چشمگیر پرونده‌های مطروحه شکایات پزشکان در دادسرای انتظامی خبر داد.

08فروردین
فضای تعامل حاکم بر روابط دستگاه مالیاتی و پزشکان پیش‌برنده اهداف سلامت است

فضای تعامل حاکم بر روابط دستگاه مالیاتی و پزشکان پیش‌برنده اهداف سلامت است

رئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه گفت: فضای تعامل و تفاهم حاکم بر روابط دستگاه مالیاتی و پزشکان پیش‌برنده اهداف سلامت در آذربایجان غربی است.