افزونه جلالی را نصب کنید.

نشینی

05اسفند
برگزاری نشست تخصصی «رسانه، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی»

برگزاری نشست تخصصی «رسانه، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی»

هم‌اندیشی تخصصی «رسانه، حاشیه نشنی و اسکان غیررسمی» با بررسی موضوعاتی چون راهکارهای رسانه برای توانمندسازی حاشیه نشینان، رسانه و تحقق عدالت اجتماعی حاشیه‌نشینان شهرها و ... برگزار می‌شود.