افزونه جلالی را نصب کنید.

نشریات محلی در ماکو

13بهمن
ماکو، بی بهره از مجتمع فرهنگی و هنری
رییس اداره فرهنگ و ارشاد ماکو خبرداد:

ماکو، بی بهره از مجتمع فرهنگی و هنری

تیموری گفت: ماکو، تنها شهری که در سطح استان آذربایجان غربی از وجود نعمت مجتمع فرهنگی و هنری بی بهره است که باید این امر مورد توجه مسوولان باشد.