افزونه جلالی را نصب کنید.

نشد

22اسفند
پیر شد ولی از گویندگی سیر نشد!

پیر شد ولی از گویندگی سیر نشد!

محمدباقر رضایی، نویسنده برنامه های ادبی رادیو که با متن های طنز و آهنگینش یادی از مشاهیر و مفاخر صدا می کند، این بار به سراغ رضا خضرایی، گوینده پیشکسوت رادیو رفت.