تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

نشاکاری

12مرداد
نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد
مجری طرح چغندرقند کشور:

نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد

مجری طرح خریدچغندر قند وزارت جهاد کشاورزی بر کشت نشا کاری چغندر قند با هدف مدیریت منابع آبی تاکید کرد.