افزونه جلالی را نصب کنید.

نسل برهان

13آذر
جریانات دانشجویی باید از تقابل با یکدیگر بپرهیزند

جریانات دانشجویی باید از تقابل با یکدیگر بپرهیزند

یکی از پژوهشگران و مستندسازان کشور گفت: جریانات دانشجویی باید از تقابل با یکدیگر بپرهیزند و از جریانات سیاسی عبور کنند تا به راه و رسالت اصلی یک دانشجو باز گردند.

23فروردین
اقتصادی که مغفول واقع شده

اقتصادی که مغفول واقع شده

با توجه به اینکه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی از سال 89 روی آن بحث می‌شود ولی متاسفانه مغفول واقع شده مسئولین امر پاسخگوی مغفول ماندن اقتصاد و چرخه‌ اقتصادی باشند؟!

20فروردین
روحیه مطالبه گری از اهداف اصلی انقلاب است

روحیه مطالبه گری از اهداف اصلی انقلاب است

نماینده های تشکل های دانشجویی در نشست خبری نسل برهان ضمن بیان دغدغه های دانشجویی و مطالبات خود در حوزه فرهنگی و صنفی دانشگاه مسائل مربوط به تشکل های دانشجویی را آسیب شناسی کردند.