افزونه جلالی را نصب کنید.

نسخه نویسی الکترونیک

12اسفند
همه مراکز درمانی مجهز به نسخه‌نویسی الکترونیک هستند
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی؛

همه مراکز درمانی مجهز به نسخه‌نویسی الکترونیک هستند

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: همه مراکز درمانی و موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت از نسخه نویسی الکترونیک استفاده می کنند.

27بهمن
دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی در آذربایجان‌غربی صادر نمی‌شود
از ابتدای اسفند امسال؛

دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی در آذربایجان‌غربی صادر نمی‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای توسعه نسخه نویسی و تشکیل پرونده سلامت الکترونیک از ابتدای اسفند امسال همزمان با سراسر کشور دفترچه کاغذای در این استان صادر نمی‌شود.