تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

نسخه الکترونیک

03مرداد
الزامی به ارائه مدارک کاغذی به بیمه‌های تکمیلی نیست
مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی:

الزامی به ارائه مدارک کاغذی به بیمه‌های تکمیلی نیست

جعفری گفت: وب سرویس های سازمان های بیمه گرپایه برای بهره برداری در اختیار شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار گرفته و این شرکت‌ها می‌توانند از پنل‌های مربوطه نسبت به استعلام نسخ الکترونیک اقدام نمایند.