افزونه جلالی را نصب کنید.

نسبت

10اسفند
مهدوی ارفع: سیاه‌نمایی نسبت به آینده، حربه‌ دشمن است و باید در جهاد تبیین بدان توجه داشت

مهدوی ارفع: سیاه‌نمایی نسبت به آینده، حربه‌ دشمن است و باید در جهاد تبیین بدان توجه داشت

یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های جهاد تبیین، پاسخ به شبهات و ابهاماتی در مورد تاریخ معاصر ایران بالاخص تاریخ انقلاب اسلامی است. این‌که حقیقتاً ایران و جامعه ایرانی در این چهل‌ و اندی سال گذشته چه مراحلی را گذرانده و از کجا به کجا رسیده و چه مؤلفه‌های جدیدی وارد فرهنگ و اجتماع ایران شده یکی از اولویت‌هایی است که باید در جهاد تبیین بدان اهتمام جدی و اساسی داشت.