افزونه جلالی را نصب کنید.

نزدیکی

09بهمن
ساعتی ۳ انفجار مهیب از یک شیء مرموز در نزدیکی زمین

ساعتی ۳ انفجار مهیب از یک شیء مرموز در نزدیکی زمین

یک شیء مرموز که تنها ۴۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، در هر ساعت با سه انفجار مهیب، انرژی آزاد می‌کند و چیزی است که ستاره شناسان هرگز تاکنون مشابه آن را ندیده‌اند.