تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

نزاع دسته جمعی در خوی

13شهریور
عاقبت نزاع دو همسایه در خوی منجر به قتل شد
فرمانده انتظامی خوی خبر داد

عاقبت نزاع دو همسایه در خوی منجر به قتل شد

جلیل موسی گفت : نزاع دو همسایه در دیزج دیز خوی منجر به قتل همسایه 69 ساله شد.