افزونه جلالی را نصب کنید.

نزاع در خوی

13آذر
جوان ۳۰ ساله خویی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت
دادستان خوی:

جوان ۳۰ ساله خویی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت

حمید صمدزاده گفت: جوان 38 ساله خویی که در سال 1398مرتکب قتل شده بود با گذشت اولیای دم از اجرای حکم اعدام رهایی یافت.