افزونه جلالی را نصب کنید.

نرخ نان

19خرداد
قیمت نان در ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت
با وجود عدم ابلاغ اجرای افزایش نرخ نان؛

قیمت نان در ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت

رییس اتحادیه نانوایان ارومیه گفت: قیمت انواع نان در شهرستان ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت.