افزونه جلالی را نصب کنید.

نذر

28تیر
۲۴۰ پایگاه، نذرهای عید قربان مردم آذربایجان‌غربی را جمع آوری می‌کند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی:

۲۴۰ پایگاه، نذرهای عید قربان مردم آذربایجان‌غربی را جمع آوری می‌کند

سهندی گفت: ۲۴۰ پایگاه، جمع آوری نذرها و گوشت قربانی مربوط به عید قربان در آذربایجان‌غربی برپا شده است.