تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

ندا مختاری

22آبان
صادرات زعفران به ۵ کشور توسط بانوی کارآفرین تکابی
توسط یک بانوی کارآفرین انجام شد:

صادرات زعفران به ۵ کشور توسط بانوی کارآفرین تکابی

یک بانوی کارآفرین اهل تکاب آذربایجان غربی برای 60 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی کرده است.