افزونه جلالی را نصب کنید.

نبود حمایت

14آذر
حمایت از تولیدکننده در صنعت کشاورزی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود/ مسئولان پیگیر بازارهای فروش مطلوب باشند

حمایت از تولیدکننده در صنعت کشاورزی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود/ مسئولان پیگیر بازارهای فروش مطلوب باشند

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید کننده در صنعت کشاورزی وجود نداشته و مسئولان باید پیگیر بازار فروش و حمایت از تولیدکنندگان باشند.