افزونه جلالی را نصب کنید.

نبرد آمرلی

13دی
استعمار و محاصره مردم ایران در فضای مجازی و پلتفرم های خارجی یک تحقیر تاریخی است

استعمار و محاصره مردم ایران در فضای مجازی و پلتفرم های خارجی یک تحقیر تاریخی است

مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج در مراسم رونمایی از انتشار رسمی بازی فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی گفت: امروز دوران بزن در رو در فضای مجازی به پایان رسیده و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم تا کیان خانواده ایرانی را به خطر بیاندازد.