افزونه جلالی را نصب کنید.

نان حلال

17فروردین
فیلم/ مستند حلال چؤرک (نان حلال) ـ 2

فیلم/ مستند حلال چؤرک (نان حلال) ـ 2

مستند زیر با عنوان«حلال چؤرک» فعالیت روزمره اهالی ارومیه در مشاغل سخت را به تصویر می کشد. دومین قسمت از این مستند در نجّار خانا تهیه شده است.

22اسفند
فیلم/ مستند حلال چؤرک (نان حلال) ـ 1

فیلم/ مستند حلال چؤرک (نان حلال) ـ 1

مستند زیر با عنوان«حلال چؤرک» فعالیت روزمره اهالی ارومیه در مشاغل سخت را به تصویر می کشد.