افزونه جلالی را نصب کنید.

نانو گاز

30تیر
رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو

رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو

سامانه پیشرفته دانش بنیان نانو گاز ساخت شرکت نانو حباب انرژی در منطقه آزاد ماکو رونمایی شد.