افزونه جلالی را نصب کنید.

نانبخش

07آبان
خدمات درمانی بیمه‌شدگان بیمه سلامت فقط در مراکز دولتی دانشگاهی انجام می‌شود

خدمات درمانی بیمه‌شدگان بیمه سلامت فقط در مراکز دولتی دانشگاهی انجام می‌شود

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت:خدمات بستری و سرپایی به کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی فقط در مراکز تشخیصی ـ درمانی دولتی دانشجویی ارائه می شود.