تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

ناظری

13تیر
از کسانی که در کنسرت ارومیه دچار سوء برداشت شده اند دلجویی می کنم / ارومیه یکی از با فرهنگ ترین شهرهای ایران است

از کسانی که در کنسرت ارومیه دچار سوء برداشت شده اند دلجویی می کنم / ارومیه یکی از با فرهنگ ترین شهرهای ایران است

ناظری از افرادی که به دلیل سخنرانی وی در کنسرت ارومیه دچرا سوء برداشت شده اند عذرخواهی کرد.