افزونه جلالی را نصب کنید.

ناصر حضرتی پر

04آبان
منابع مالی کمیته‌های کنگره 12 هزار شهید آذربایجان‌غربی تأمین شده‌است

منابع مالی کمیته‌های کنگره 12 هزار شهید آذربایجان‌غربی تأمین شده‌است

مسئول کمیته برنامه ریزی و بودجه کنگره ملی بزرگداشت 12 هزار شهید آذربایجان غربی گفت: اطمینان داریم که کنگره ای آبرومند و مناسب در شأن شهداء و مردم شهید پرور آذربایجان غربی برگزار می شود.