افزونه جلالی را نصب کنید.

ناسالم

27اردیبهشت
دفن بوکان زیر ریزگردهای وارداتی
بر اساس شرایط جوی ثبت شد؛

دفن بوکان زیر ریزگردهای وارداتی

رییس اداره محیط زیست بوکان گفت: براساس اطلاعات پایشی موجود و شاخص «AQI» کیفیت هوا در این شهرستان در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفته است و می توان گفت که این شهر زیر ریزگردهای وارداتی از مرزهای غربی کشور دفن شده است

27اردیبهشت
هوای ارومیه در شرایط «بسیار ناسالم» قرار گرفت
بر اساس شرایط جوی؛

هوای ارومیه در شرایط «بسیار ناسالم» قرار گرفت

مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌ غربی گفت: براساس نتایج حاصله از ایستگاه پایش وضعیت کیفی هوا، شاخص کیفیت هوای ارومیه در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفته است.