تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نارسایی کلیه

01خرداد
وداع با مرگ؛ سلام به زندگی

وداع با مرگ؛ سلام به زندگی

ارومیه به عنوان قطب پیوند کلیه در کشور و کشورهای همسایه شناخته می شود، پیوند سالانه بیش از 100 کلیه به افرادی که دارای نارسایی های کلیوی بوده و حداقل هر هفته 3 تا 4 بار با مراجعه به مراکز دیالیز تحت درمان و سم زدایی بدن قرار می گیرند.