افزونه جلالی را نصب کنید.

مییابد

20دی
عاملی: جذب دانشجوی پزشکی سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

عاملی: جذب دانشجوی پزشکی سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور کار افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.