افزونه جلالی را نصب کنید.

میگویند

23دی
هنرمندان و کارشناسان از قانون‌گرایی در سینما می‌گویند

هنرمندان و کارشناسان از قانون‌گرایی در سینما می‌گویند

سومین نشست از سلسله نشست‌‌های «سینما؛ گفتمان فرهنگی» با موضوع «لزوم قانون‌گرایی در سینمای ایران با نگاهی به کاستی‌های قوانین موجود و ارائه راه‌حل‌های مناسب» برگزار می‌شود.