افزونه جلالی را نصب کنید.

مین

19تیر
اینجا میم، مرز پر مین است

اینجا میم، مرز پر مین است

پدر هنوز نمی داند چه چیزی منفجر شده است؛ مین یا نارنجک یا ترکش…

26مهر
تلخی کام کامکارهای ایران با مین/ تداوم جنگی که 30 سال پیش پایان یافته است

تلخی کام کامکارهای ایران با مین/ تداوم جنگی که 30 سال پیش پایان یافته است

با پایان جنگ ها، گرچه کشتار در صف اول و خط مقدم نبردها متوقف می شود، اما این مین ها هستند که تا مدت ها چون شبحی خوفناک، ناقوس مرگ را برای افرادی که پا بر روی آنها می گذارند به صدا در می آورند.