تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

مینی

14بهمن
توجیه علمی دانشمندان برای تبدیل «مینی نپتون ها» به اَبَرزمین

توجیه علمی دانشمندان برای تبدیل «مینی نپتون ها» به اَبَرزمین

اخترشناسان دو مورد مختلف از سیارات «مینی نپتون» را شناسایی کرده اند که جو خود را از دست می‌دهند و به اَبَرزمین تبدیل می‌شوند. تشعشعات ستارگان نزدیک به این سیارات، جو آن‌ها را از بین می‌برد و باعث می‌شود گاز‌های جوی داغ مانند بخار از یک دیگ آب جوش خارج شوند.