افزونه جلالی را نصب کنید.

میاندوآب قطب درمان جنوب آذربایجان غربی

14اسفند
میاندوآب، قطب درمان جنوب آذربایجان‌غربی/ عملیات احداث برزگترین بیمارستان منطقه در میاندوآب آغاز شد
موقعیت ویژه میاندوآب؛

میاندوآب، قطب درمان جنوب آذربایجان‌غربی/ عملیات احداث برزگترین بیمارستان منطقه در میاندوآب آغاز شد

عملیات احداث بزرگترین بیمارستان جنوب آذربایجان غربی در میاندوآب آغاز شده تا میاندوآب به عنوان قطب درمان در منطقه بیش از پیش شاهد رشد و ارتقا شاخص های درمانی و بهداشتی باشد.