افزونه جلالی را نصب کنید.

میانداختند

13بهمن
عبارتی که با آن پهلوی‌ها را دست می‌انداختند/ «فشاری»های محبوب سر کوچه شهری‌ها+تصاویر

عبارتی که با آن پهلوی‌ها را دست می‌انداختند/ «فشاری»های محبوب سر کوچه شهری‌ها+تصاویر

برای هزاران سال، آب مصرفی ایرانیان از قنات‌ها و چاه‌ها و آب‌انبارها و چشمه‌ها و نهرها و جویبارها تأمین می‌شد. از حدود ۵۰۰ سال پیش هم آب‌انبارهای بزرگ توسط افراد نیکوکار برای شهرها و آبادی‌ها ساخته و وقف می‌شد که برخی از این آب‌انبارها هنوز در سراسر ایران هستند و معروفند و جزو آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران شده‌اند.