افزونه جلالی را نصب کنید.

مگس

17تیر
مگس‌ها جذب چه آدم‌هایی می‌شوند؟

مگس‌ها جذب چه آدم‌هایی می‌شوند؟

اگر می‌خواهید مگس‌ها را از خود دور کنید، آدامس‌های خوشبو کننده بِجوید تا حفره دهان و مجاری تنفسی شما را خوشبو کند و روی لباس‌هایتان اسپری بزنید، زیرا مواد شیمیایی مگس‌ها را فراری می‌دهند.