افزونه جلالی را نصب کنید.

مکعب

21دی
راز مکعب مرموز در ماه فاش شد

راز مکعب مرموز در ماه فاش شد

حدود یک ماه پیش بود که اخباری مبنی بر کشف یک شیء مرموز در سطح کره ماه توسط ماهنورد چینی منتشر شد. در آن زمان که فاصله ماهنورد با شیء مورد نظر زیاد بود، این شیء به شکل یک مکعب به نظر می‌رسید.