افزونه جلالی را نصب کنید.

مکتب انقلاب اسلامی

16آذر
دانشجو، طلایه‌دار گفتمان سازی در گام دوم انقلاب

دانشجو، طلایه‌دار گفتمان سازی در گام دوم انقلاب

با توجه به نقش محوری جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی، دانشجویان و جوانان می توانند به عنوان پیشران در مکتب انقلاب اسلامی و گفتمان سازی در گام دوم انقلاب باشند.