افزونه جلالی را نصب کنید.

موسسه امیدواران منتظر

04مرداد
فعالیت آتش به اختیار موسسات فرهنگی تلنگری برای مسئولین به خواب رفته است

فعالیت آتش به اختیار موسسات فرهنگی تلنگری برای مسئولین به خواب رفته است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: مسئولین فرهنگی از موسساتی که در این برهه از زمان احساس نیاز کرده و در خصوص مسائل فرهنگی فعالیت می کنند، تقدیر نمایند.