تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

موسسات

09اسفند
اصلاحیه مصوبه «ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور» ابلاغ شد

اصلاحیه مصوبه «ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور» ابلاغ شد

اصلاحیه مصوبه «ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور» ابلاغ شد

20دی
دستورالعمل ضوابط فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت ابلاغ شد

دستورالعمل ضوابط فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت ابلاغ شد

پیرو تشکیل هیات هماهنگی صدور مجوز موسسات قرآنی به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در موضوع صدور مجوز و نظارت بر موسسات قرآنی مردمی مطابق توافق­ نامه مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی که در جلسه ۴۳ روز ۱۵ دی ۱۳۹۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب و با شماره ۹۷/۱۵۴۱۷/دش در تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۷ ابلاغ شده، به موجب وظایف و اختیارات این هیات در ماده ۲ مبنی بر «تعیین ضوابط یکسان در موضوع صدور مجوز، نظارت و نحوه حمایت از موسسات قرآنی» به پیوست.