افزونه جلالی را نصب کنید.

موسسات غیرمجاز

17اردیبهشت
شورای نظارت آموزش و پرورش با موسسات آموزشی غیرمجاز برخورد قاطع کند

شورای نظارت آموزش و پرورش با موسسات آموزشی غیرمجاز برخورد قاطع کند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر ضرورت برخورد قاطع شورای نظارت آموزش و پرورش با موسسات آموزشی غیرمجاز تاکید کرد.