افزونه جلالی را نصب کنید.

موزه خوی

28فروردین
برپایی نمایشگاه نسخ قرآنی در خوی
برای نخستین بار؛

برپایی نمایشگاه نسخ قرآنی در خوی

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خوی از برپایی نمایشگاه نسخ قرآنی خطی و وقفی برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد.

04فروردین
سکه‌های قاجاری برای نخستین بار در خوی به نمایش گذاشته شد
طی امسال؛

سکه‌های قاجاری برای نخستین بار در خوی به نمایش گذاشته شد

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌ دستی خوی گفت: 11 سکه دوره قاجاریه با ضرب دارالصفای خوی برای نخستین بار در موزه این شهرستان به نمایش گذاشته شد.