افزونه جلالی را نصب کنید.

موزه،موزه ملی ایران،موزه ایران باستان،موزه دوران اسلامی،ناصرالدین قاجار،دارالفنون،آثار باستانی ایران،کاخ گلستان،تاریخ ایران

01اسفند
قصه جالب تأسیس نخستین موزه ایران در ۱۰۵ سال قبل

قصه جالب تأسیس نخستین موزه ایران در ۱۰۵ سال قبل

اولین موزه ایران را ناصرالدین قاجار در سال ۱۲۵۵ شمسی راه انداخت؛ موزه‌ای بود در حد یک اتاق در کاخ گلستان که بعدها به تالار توسعه یافت و موزه‌ای تقریبا شخصی بود؛ ولی پر از آثار باارزش.