افزونه جلالی را نصب کنید.

مورفین

15مهر
کشف 7 هزار و 400 آمپول مرفین در مرز بازرگان

کشف 7 هزار و 400 آمپول مرفین در مرز بازرگان

دادستان عمومی و انقلاب ماکو گفت: محموله بزرگ آمپول مورفین قاچاق با شناسایی و انجام عملیات اطلاعاتی نیروهای وزارت اطلاعات در گمرک بازرگان ضبط شد.