تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

مودبان مالیاتی

26خرداد
تغییر در نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل؛ گامی در راستای عدالت مالیاتی
پورمختار:

تغییر در نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل؛ گامی در راستای عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل (موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم) بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه های مالیاتی، عملکرد پوزهای بانکی و مالیات سال های گذشته صاحبان مشاغل تعیین می شود، گفت: این شیوه منطبق بر اصل عدالت مالیاتی است.