تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

موتوری

25بهمن
دشواری‌های یک هدایت موتوری در «والفجر۸»

دشواری‌های یک هدایت موتوری در «والفجر۸»

با موتورسیکلت چراغ خاموش از جاده پل نو به طرف خرمشهر و محدوده کارخانه صابون سازی حرکت کردم و وقتی به محل استقرار اتوبوس ها رسیدم، با مسئول آنها صحبت کردم و گفتم: «با چراغ خاموش پشت موتورسیکلت من حرکت کنید.»