افزونه جلالی را نصب کنید.

مواصلاتی

20فروردین
پیر جاده ای در انتظار تولد/ جاده میاندوآب ـ سرچم و ۲۶ سال انتظار

پیر جاده ای در انتظار تولد/ جاده میاندوآب ـ سرچم و ۲۶ سال انتظار

26 سال پیش کلنگ احداث جاده میاندوآب به سرچم زمین زده شد تا فاصله این شهرستان با پایتخت کشور حدود دو ساعت کاهش یابد.