افزونه جلالی را نصب کنید.

مواد غذایی

28اسفند
کشف و ضبط بیش از 30 تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد در ارومیه

کشف و ضبط بیش از 30 تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد در ارومیه

رئیس مرکز بهداشت ارومیه گفت: بیش از 30 تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط شد.