تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

مواد غذایی تاریخ گذشته

22دی
معدوم سازی ۲ تن مواد غذایی فاسد در پلدشت
طی یک ماه گذشته رخ داد؛

معدوم سازی ۲ تن مواد غذایی فاسد در پلدشت

رییس شبکه بهداشت و درمان پلدشت گفت: ۲ تن مواد غذایی فاسد پس از جمع آوری از سطح عرضه با حضور نماینده اداره صنعت،معدن و تجارت معدوم‌سازی شد.

22آبان
کشف ۲۸۰ کیلو مواد غذایی تاریخ گذشته در ماکو
با هوشیاری ماموران انجام شد؛

کشف ۲۸۰ کیلو مواد غذایی تاریخ گذشته در ماکو

کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط طی بازدیدهای مختلف، 280 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را از یک فروشگاه عرضه کننده مواد غذایی ماکو ، جمع آوری و معدوم کردند .