تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

مهرگان

19اسفند
ادبیات زبان مادری در جایزه «مهرگان»

ادبیات زبان مادری در جایزه «مهرگان»

دبیرخانه جایزه مهرگان در گزارشی از این جایزه به «ادبیات زبان مادری» پرداخته است.