افزونه جلالی را نصب کنید.

مهدی قهرمانی

15مهر
بیش از 50 درصد روستاهای آذربایجان غربی محروم از خدمات هستند

بیش از 50 درصد روستاهای آذربایجان غربی محروم از خدمات هستند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: در سطح استان 3 هزار و 669 روستا وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 892 روستا محروم از خدمات است.