افزونه جلالی را نصب کنید.

مهدی سعیدی،سرداور پژوهش ادبی،ادبیات دفاع مقدس،نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس،پژوهش ادبی،دفاع مقدس،سفارشی نویسی،جنگ تحمیلی،هشت سال دفاع مقدس،کتاب دفاع مقدس

22اسفند
تجربیات نویسندگان در جایزه کتاب سال دفاع مقدس به کار گرفته شود

تجربیات نویسندگان در جایزه کتاب سال دفاع مقدس به کار گرفته شود

تجربیات نویسندگان در جایزه کتاب سال دفاع مقدس به کار گرفته شود