افزونه جلالی را نصب کنید.

مهدکودک

16مهر
تخلفات مربوط به مهدهای کودک آذربایجان غربی مورد رسیدگی قرار گیرد

تخلفات مربوط به مهدهای کودک آذربایجان غربی مورد رسیدگی قرار گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خواستار رسیدگی به وضعیت مهدهای کودک استان شد.